ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ

      Коментарите са изключени за ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА, КОЛЕГИ РУСИСТИ!

ДОБРЕ ДОШЛИ, ПЪРВОКУРСНИЦИ!

Ние, Вашите преподаватели, очакваме с нетърпение новите академични срещи с Вас! Вярваме, че потребността Ви от висококачествени, практични и актуални знания и умения Ви води при нас! Благодарим Ви и Ви поздравяваме за избора! Не Ви обещаваме, че на лекции и практически занятия е лесно, но е разнообразно и  интересно!

За тези от Вас, които сега се запознават с руския език и руската култура, обучението стартира от азбуката. А онези, които имат знания на определено ниво, получават възможност да ги обогатяват и разширяват. Всичко е във Вашите ръце, не го забравяйте!

В часовете си за консултация всеки преподавател Ви предоставя уникален шанс да надграждате знанията си. По административни въпроси можете да се обръщате към академичния наставник. Кабинетите на преподавателите се помещават в постройката във вътрешния двор на Ректората (непосредствено до студентското бистро „Ф 10“).

На специализирания сайт на Катедрата по руска филология имате възможност да се запознаете с учебните програми по изучаваните дисциплини на руски език, със заглавията и авторите на богатата учебна литература, която може да ползвате в самостоятелните си занимания. Препоръчваме Ви изданията на преподавателите от Катедрата по руска филология – учебни помагала и речници, теоретични монографии и студии! Ние се стараем да предвидим любопитството Ви за ново знание и да го удовлетворим!

На първото си занятие с Вас всеки преподавател русист ще отговори на въпросите Ви, ще ви даде подробни напътствия, ще Ви окуражи и подкрепи по пътя на Знанието, защото ние вярваме, че Знанието е сила и че Вие – силни и смели – ще постигнете нови победи и покорите нови върхове!

ДОБРЕ ДОШЛИ И НА ДОБЪР ЧАС!

25.09.2020 г.

Академичен наставник: гл. ас. д-р Милена Стойкова

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

АКАДЕМИЧЕН НАСТАВНИК: гл. ас. д-р Милена Стойкова (Ректорат, Катедра „Руска филология“, каб. 4, тел. 032 261 453).

ИНСПЕКТОРИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ:

Руска филология (редовно и задочно обучение), Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Лингвистика с маркетинг (английски език и втори чужд език): Галя Куманова (Ректорат, ет. 2, каб. 235, тел. 032 261 330; e-mail: kumanova@uni-plovdiv.bg)

Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език), Лингвистика с бизнес администрация (английски език и втори чужд език): Мариана Колева-Петрова (Ректорат, ет. 2, каб. 217, тел. 032 261 344; e-mail: mkoleva@uni-plovdiv.bg)  

Лингвистика с информационни технологии (английски език и втори чужд език): Лидия Апостолова (Нова сграда, ет. 4, каб. 402, тел. 032 261 780; e-mail: l_apostolova@uni-plovdiv.bg).