Monthly Archives: януари 2022

In memoriam

На 1 януари 2022 г. ни напусна доц. д-р Спаска Злачева-Кондрашова. Авторитетен учен и преподавател, възпитал поколения русисти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Спаска Злачева остави ярка следа… Read more »