Отчислени докторанти

Владислава Вескова Иванова

Елена Костадинова Нейчева

Маргарита Константинова Куцарова

Мария Динкова Ханзърова