КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
Предлагаме на вниманието ви информация, свързана с организираните преди сесията с кандидатстудентските изпити алтернативни възможности за кандидатстване с руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в специалностите Руска филология и Български език и руски език.
В Кандидатстудентския календар за 2018 г. на Филологическия факултет е заложено провеждането на Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”. Формата на състезанието е писмена и отговаря по компонентно съдържание и последователност на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни европейски критерии за познанията по езици. Продължителността на състезанието е 2 астрономически часа. Участието е безплатно. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. С получена отлична оценка от състезанието участниците ще могат веднага да се запишат в избраната от тях специалност (от посочените по-горе), а с другите оценки, различни от Слаб, да участват в класирането за тези специалности.
Датата за провеждане на състезанието в Пловдивския университет е 27 февруари 2018 г. (събота). Начален час – 10:30.

На специализирания сайт на Катедрата по руска филология в ПУ (http://rusfil.uni-plovdiv.bg) е наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване.

За повече информация:
Гл. ас. д-р Милена Стойкова
milenalub@abv.bg
Служ. тел. (032) 261 453
Моб. тел. 0898 788 619

Примерен вариант на тест за състезанието за зрелостници „Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА“ (2017 г.)

Примерен вариант на тест за състезанието за зрелостници „Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА“ (2016 ГОДИНА)

Примерен вариант на тест за Състезанието за зрелостници „Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА“ (2015 г.)

Специалности с руски език във ФФ- ПУ

ФЛАЕР

Аз избрах да уча руски език в Пловдивския университет

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ