Състав

Проф. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА – ръководител на катедратаРекторат, каб. 5тел. 032/ 261 419cherneva@uni-plovdiv.bg ncherneva9@gmail.com
Доц. д.ф.н. НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ Ректорат, каб. 5тел. 032/ 261 419neychev@uni-plovdiv.bg
neychev@abv.bg
Доц. д-р АТАНАСКА ТОШЕВАРекторат, каб. 1тел. 032/ 261 451a_tosheva@uni-plovdiv.bg asyatosheva@gmail.com
Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВАРекторат, каб. 3тел. 032/ 261 483m_kuzova@uni-plovdiv.bg
majakuzova@abv.bg
Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВАРекторат, каб. 6тел. 032/ 261 455j.chakarova@uni-plovdiv.bg jchakarova@yahoo.com
Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВРекторат, каб. 3тел. 032/ 261 483e.tilev@uni-plovdiv.bg
tilev.encho@gmail.com
Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВАРекторат, каб. 3тел. 032/ 261 483ludmin@uni-plovdiv.bg
ludmin@abv.bg
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВАРекторат, каб. 4тел. 032/ 261 453m_stoykova@uni-plovdiv.bg
milenalub@abv.bg
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВАРекторат, каб. 1тел. 032/ 261 451n_hristova@uni-plovdiv.bg vest_etropole21@abv.bg
Ас. МАРГАРИТА КУЦАРОВАРекторат, каб. 4тел. 032/ 261 453mkutsarova@uni-plovdiv.bg margaritakutsarova@gmail.com
Преп. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВАРекторат, каб. 5тел. 032/ 261 419vladislavaiv@uni-plovdiv.bg
vladislavak@abv.bg
Сектор „Китаистика“
Гл. ас. д-р ЕЛИЦА МИЛАНОВАРектораттел. 032/ 261 261elimilanova@uni-plovdiv.bg
elimilanova@abv.bg
Ас. Уан ИнРектораттел. 032/ 261 261 
Секретар на катедрата
РАДКА ЧОБАНОВАРекторат, каб. 1тел. 032/ 261 451rada@uni-plovdiv.bg