Критерии за оценяване

ЗНАТОК 2020 КРИТЕРИИ

OБЩ БРОЙ ТОЧКИ 80 т.

Максимален брой точки за теста по 2 т. на въпрос: 60 т.

Максимален брой точки за съчинението: 20 т.

Критерии:

  1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност 0 – 5т.
  2. Обем (160 – 200 думи) 0 – 3 т.
  3. Богатство на езика. Правилна и точна употреба на лексиката 0 – 5 т.
  4. Спазване на граматичните норми и правила 0 – 5 т.
  5. Правопис 0 – 2 т.

Я знаток русского языка

ОЦЕНЯВАНЕ:

0 – 18 т. – Слаб 2

19 – 20 т. – Среден 3

21 – 22 т. – Среден 3,10

23 – 24 т. – Среден 3,20

25 – 26 т. – Среден 3,30

27 – 28 т. – Среден 3,40

29 – 30 т. – Добър 3,50

31 – 32 т. – Добър 3,60

33 – 34 т. – Добър 3,70

35 – 36 т. – Добър 3,80

37 – 38 т. – Добър 3,90

39 – 40 т. – Добър 4,00

41 – 42 т. – Добър 4,10

43 – 44 т. – Добър 4,20

45 – 46 т. – Добър 4,30

47 – 48 т. – Добър 4,40

49 – 50 т. – Много добър 4,50

51 – 52 т. – Много добър 4,60

53 – 54 т. – Много добър 4,70

55 – 56 т. – Много добър 4,80

57 – 58 т. – Много добър 4,90

59 – 60 т. – Много добър 5,00

61 – 62 т. – Много добър 5,10

63 – 64 т. – Много добър 5,20

65 – 66 т. – Много добър 5,30

67 – 68 т. – Много добър 5,40

69 – 70 т. – Отличен 5,50

71 – 72 т. – Отличен 5,60

73 –  74 т. – Отличен 5,70

75 – 76 т. – Отличен 5,80

77 – 78 т. – Отличен 5,90

79 –  80 т. – Отличен 6,00