ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИЦИ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

с два чужди езика (2 семестъра)

 

  • Уникална възможност за магистратура, която предлага комбинация от два чужди езика (във Филологическия факултет на ПУ има ограничен избор от такива магистратури с два езика, като предлаганата е сред двете утвърдени програми с традиции от този тип във факултета – наред с магистърската програма „Превод и интеркултурна комуникация“ – 3 семестъра);
  • наред с английския език, включен в програмата, се избира един от следните чужди езици – испански / италиански / немски / френски;
  • включен в учебния планстаж в преводаческа фирма;
  • ориентирана към най-широк кръг специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, техническите и естествените науки;
  • предлага специализирани знания и умения в областта на теорията, методологията и практиката както на класическия превод, така и на локализацията на продукти и уебсайтове, междуличностната и междукултурната комуникация, изискванията на пазара и предоставянето на преводачески услуги, съвременните информационни технологии и практическата работа с разнообразни преводачески програми и инструменти и др.;
  • възможност за участие в международен студентски обмен и практика във водещи европейски университети, както и участие в научни проекти и форуми; възможност за участие в преводаческите стажове на европейските институции.

Административен координатор на програмата –г-жа Светла Попчева; Ректорат, каб. 369; 032/263-238; моб. тел.: 0888160615; spoptcheva@abv.bg. Раб. време: понеделник, сряда и петък от 10 до 14 ч.