Приемни часове на преподавателите

ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

Проф. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА
ръководител на катедрата
Вторник: 10,30 – 12,30 ч., каб. 316
Доц. д.ф.н. НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ Сряда: 14 – 16 ч., каб. 5
Доц. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Понеделник: 10,30 – 12,30 ч., каб. 1
Доц. д-р МАЙЯ КУЗОВА Четвъртък: 12 – 14 ч., каб. 3
Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВАВторник: 14 – 16 ч., каб. 6
Гл. ас. д-р ЕНЧО ТИЛЕВ Петък: 10 – 12 ч., каб. 3
Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА Четвъртък: 11,30 – 13,30 ч., каб. 3
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Понеделник: 15 – 17 ч., каб. 4
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Вторник: 12 – 14 ч., каб. 1 (1. седмица)
Четвъртък: 16,30 – 17,30 ч., каб. 1
Ас. МАРГАРИТА КУЦАРОВАВторник: 15,30 – 16,30 ч. (Нова сграда, 301. А с. з.)
Сряда: 14 – 15 ч. (Нова сграда, 301. А с. з.)
Преп. ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВАПонеделник: 12 – 14 ч., каб. 5
Гл. ас. д-р ЕЛИЦА МИЛАНОВА Вторник: 16,30 – 18,30 ч., 516. с. з.
Ас. УАН ИНПонеделник: 10,30 – 11, 13,30 – 15,50 ч., 516. с.з.
Филолог РАДА ЧОБАНОВА Понеделник – четвъртък: 10 – 12, 14 – 16 ч., каб. 1
Петък: 10,00 – 12,00 ч., каб. 1