Професионална реализация

Възпитаници  от   специалностите с руски език:

Руска филология /РФ/

Български и руски език / БЕРЕ/

Руски и Западен език/ РЕЗЕ/

 

Анна Каменова – Министерство на правосъдието, РФ

 

Айтен Халилова – преподавател в езикови школи, Пловдив, РФ

 

Боряна Димитрова – журналист във в-к „Труд”, БЕРЕ

 

Боряна Тенчева – доктор по филология, главен асистент в Катедрата по романистика и германистика, РЕЗЕ

 

Вера Бачурова – учител в ЕГ „Ив.Вазов”, Пловдив, РЕЗЕ

 

Веселина Джингарова – SEO Specialist (SEO PAL), РЕЗЕ

 

Виолета Властанова  журналист в NBT, БЕРЕ

 

Виолета Мачева – учител в СОУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, БЕРЕ

 

Владимир Манчев – доктор по филология, главен асистент в катедрата „Руски език“ на СУ „Св. Климент Охридски”, РФ

 

Владислава Иванова – асистент и докторант в Катедрата по руска филология, РФ

 

Весела Баракова – помощник – директор в СОУ „Хр.Ботев”, гр. Септември, РФ

 

Даниела Атанасова – редактор в ИК”Хермес”, БЕРЕ

 

Десислава Терзиева – журналист в NBT, БЕРЕ

 

Елена Дудова – дипломиран магистрант в University of Westminster, International Liaison and Communication 2011-2013г, понастоящем служител в МВР, РЕЗЕ

 

Елена Нейчева – преподавател по руски език в СУ „Св. Климент Охридски“, докторант към Катедрата по руска филология, РФ

 

Енчо Тилев – доктор по филология, главен асистент в Катедрата по руска филология, носител на награда „Студент на годината” в областта на хуманитаристиката – 2009, 2010 г.

 

Илия Солтиров – доктор по филология, преподавател по руски език в ГХП „Св. св. Кирил и Методий“, РФ

 

Калин Георгиев – главен секретар на МВР/ август 2009 – юни 2013 г. / , РФ

 

Катерина Планинска – технически сътрудник във фирма за недвижими имоти „Виртус ООД”, Бургас , www.bgrealty.ru

 

Красен Властанов – служител в „Пожарна и аварийна безопасност”- гр. Пловдив, участник в спасителните акции юли-август 2010 в Русия, Израел 2011 г., РФ

 

Красимир Ангелов – директор на ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив, РФ

Красимира Гелеменова Министерство на външните работи, РФ

 

Любка Марчева – учител в ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, Пловдив, РФ

Маргарита Куцарова редовен докторант към Катедрата по руска филология, РЕЗЕ

 

Мариана Добранова – журналист в bTV, БЕРЕ

 

Надя Паунова – учител в ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, Пловдив, РФ

 

Невена Табакова – учител в ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, Пловдив, РФ

 

Николай Василев – служител на летище Варна, БЕРЕ

 

Нина Пацева – директор на ОУ „Хр. Ботев” – с. Стрелци

Олга Моллова хоноруван преподавател в бакалавърски и магистърски програми в ПУ „Паисий Хилендарски”, докторант по българска морфология, РФ

 

Полина Димитрова – доктор по филология, БЕРЕ

 

Ралица Терзиева – преподавател в ЕК „Наука и знание”, магистрант в Plekhanov Russian Academy of Economics – 2010г., РЕЗЕ

 

Росица Любенова – учител в ЕГ „Ив.Вазов”, Пловдив, БЕРЕ

 

Румен Милчев журналист в БНТ1, БЕРЕ

 

Теодора Шопова – преподавател в училище „Максимум”, Пловдив, РЕЗЕ

 

Цветана Георгиева – учител в ОУ Л. Каравелов, РФ

 

Цветелина Йовчева – докторант по синтаксис на съвременния руски език, хоноруван преподавател в бакалавърски и магистърски програми в ПУ ”Паисий Хилендарски”, РЕЗЕ