УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ (редовно обучение)

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ (задочно обучение)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК (редовно обучение)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК (задочно обучение)

РУСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА  (руски език – втори чужд език)

ЛИНГВИСТИКА С МАРКЕТИНГ (руски език – втори чужд език)

ЛИНГВИСТИКА С БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ (руски език – втори чужд език)

ЛИНГВИСТИКА С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (руски език – втори чужд език)

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (редовно обучение)

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (задочно обучение)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ (редовно обучение)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ (задочно обучение)

Български език и английски език, Български език и немски език, Български език и френски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и китайски език