Monthly Archives: март 2019

Награждаване на участниците в състезанието за зрелостници „Я знаток русского языка”

Филологическият факултет и Катедрата по руска филология на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” имат честта и удоволствието да поканят за награждаване участниците в Състезанието за зрелостници „Я знаток русского языка”, както… Read more »

Промоция за бакалаври и магистри от Филологическия факултет випуск 2018

Тържеството по връчването на дипломитена завършващите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ във Филологическия факултетще се проведе на 16 март 2019 година от 10:15 часав Спортната зала на Университетана бул. „България“ 236.