Покана за участие в Юбилейната научна конференция „Паисиеви четения“ – 2021 г.

      Коментарите са изключени за Покана за участие в Юбилейната научна конференция „Паисиеви четения“ – 2021 г.

ПОКАНА

 Уважаеми колеги,

Каним Ви на

 ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ,

посветена на 60-годишнината

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2021

 

 Научният форум ще се проведе на 11 – 12 ноември 2021 година.

Заявките Ви за участие ще очакваме до 30 септември 2021 година на имейл адресите, посочени към всяка секция.

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

 

1. Литература и социум: институции, страхове, терапии

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pch2021@abv.bg

 

2. Крисизи и подеми (славистични ракурси).

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: slav_paisievi.chetenia2021@abv.bg

 

3.„Myself Must I Remake“: English and Change in a Global World.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:   vitana@uni-plovdiv.bg

 

4. Балканите – езици и култури.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  saw1wal@gmail.com

 

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: vidralska@gmail.com

 

 6. Langue, littérature, communication interculturelle.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

 

 7. Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: stanislava_ilieva@uni-plovdiv.bg

 

8. Lengua, literatura y comunicación intercultural.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: v_nenkova@uni-plovdiv.bg

 

9. Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: z_nedeltcheva@uni-plovdiv.bg

 

10. Русский язык, литература и культура: вызовы времени.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: rus-conf.pu@abv.bg

 

11. Кръгла маса по ономастика: Собственото име като аксиологичен индикатор

Заявки за участие в кръглата маса изпращайте на адрес:  byanev@uni-plovdiv.bg

 

 12.Кръгла маса: Писмата през Възраждането и езиковият въпрос

Заявки за участие в кръглата маса изпращайте на адрес: dpetiva1207@gmail.com

 

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в поредицата „Научни трудове на Филологическия факултет“.

Изданието се рецензира. Реферирано е в Google Scholar, WorldCat, CEEOL, COBISS, НАЦИД

Таксата правоучастие е 60 лв. (30 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева

BG68UNCR75273454632000 – в евро

Банков код/ BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Паисиеви четения 2021 – име на вносителя

Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие на място в първия ден на конференцията.

Поради специфичната пандемична обстановка организационният комитет си запазва правото да реорганизира начина за провеждането на конференцията „Паисиеви четения 2021“ от присъствен (както е обявен в поканата) в онлайн формат. За всяка подобна промяна участниците във форума ще бъдат информирани своевременно. Актуална информация за формàта и начина на провеждане на събитието ще бъде предложена и на сайта на Филологическия факултет.

 

CALL FOR PAPERS

ПРИГЛАШЕНИЕ 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – REGISTRATION FORM

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ