ВАЖНО! Магистърски програми – уч. 2021-2022

      Коментарите са изключени за ВАЖНО! Магистърски програми – уч. 2021-2022

Напомняме, че текат сроковете за подаване на документи и записване в магистърските програми на Филологическия факултет (30.08.2021 – 20.10.2021 г.). Програмите, предлагани от Катедрата по руска филология, са:

АКТУАЛНА РУСИСТИКА (езиковедски или литературоведски профил)

ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА (със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / италиански език / китайски език / турски език)

ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ (с два чужди езика)

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (с един чужд език)

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (с два чужди езика)

Анотации на програмите и подробна информация за формата на обучение, продължителността на обучение, условията за кандидатстване и дипломиране вж. ТУК: https://slovo.uni-plovdiv.net/magist-rski-programi