Резултати от Държавен изпит по руски език и литература, 29.09.2016 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ДАТА: 29.09.2016 г.       №               Име Оценка Руска филология (редовно обучение)  1. Златина Стоянова Рангелова 4 2. Венета Георгиева Райнова… Read more »

Покана за публична защита

 КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД на ПОЛИНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА на тема: ФРАЗЕОЛОГИЗМИ С БИБЛЕЙСКИ ПРОИЗХОД В РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за присъждане на… Read more »

За преподаватели, докторанти и студенти – възможност за публикуване на научни материали в сп. „Magister dixit“, издавано от Иркутския лингвистичен институт

Тематика ЭНПЖ «Magister Dixit»  в терминах действующей номенклатуры специальностей научных работников: 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования 13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические науки) 13.00.02 –… Read more »