Категория: Конференции

Програма на студентския научен семинар „Страници от историята на лингвистиката“

15.00 ч. – Откриване на семинара (зала „Компас“ в ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ № 24)
15.10 – 16.40 ч. – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
16.55 – 18.10 ч. – ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
18.10 – Закриване на семинара