Консултации за Държавния изпит по руски език и литература

      Коментарите са изключени за Консултации за Държавния изпит по руски език и литература

К О Н С У Л Т А Ц И И

ЗА ДЪРЖАВНИЯ ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И  ЛИТЕРАТУРА

                               (8 юли 2019 година – 9,00 часа)                                 

доц. д-р Юлиана Чакърова: 06.07.   13.00 – 15.00 ч. (каб. 316)

доц. д-р Надя Чернева:        02.07.     10.00 – 12.00 ч. (каб. 316)

доц. д-р Николай Нейчев:  03.07.  15.00 – 17.00 ч. (каб. 5)

гл.ас. д-р Майя Кузова:       05.07.   14.00 – 16.00 ч. (каб. 3)