Резултати от Държавния изпит по руски език и литература – 8.07.2019 г.

      Коментарите са изключени за Резултати от Държавния изпит по руски език и литература – 8.07.2019 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

За специалности: Руска филология (редовно и задочно обучение), Български език и руски език (редовно обучение), Лингвистика с маркетинг, Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език), Лингвистика с бизнес администрация (английски език с втори чужд език)

      ДАТА: 08.07.2019 г.

    №               Име Оценка
1. Невена Стефанова Тонева 6
2. Анка Любомирова Шкодрова анулирана
3. Атанаска Ангелова Теодосиева 2
4. Радка Стоянова Димитрова 2
5. Йорданка Станкова Кънева 2
6. Данаил Димитров Караиванов анулирана
7. Анка Красимирова Аргова 5
8. Анжелина Миткова Железова 6
9. Петър Тодоров Коков 5
10. Тодор Георгиев Караджов 2
11. Станислава Иванова Стоянова 2
12. Мария Димитриос Узуниду 2
13. Зорница Николова Боева 2
14. Кристина Павлинова Томова 2
15. Ралица Стоянова Стоянова 5
16. Елена Георгиева Василева 2
17. Теодора Николова Ганчева 3
     
АС, Филиал – Кърджали Ангелина Савова Каракехайова 3
МП -ТПЧЕОРЕ Лилия Дмитриевна Христова 6