Записване в магистърските програми с руски език (2022/2023 уч. год.)

      Коментарите са изключени за Записване в магистърските програми с руски език (2022/2023 уч. год.)

Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че текат сроковете за подаване на документи и записване в магистърските програми на Филологическия факултет (до 15.10.2022 г.). Програмите, предлагани от Катедрата по руска филология, са:

АКТУАЛНА РУСИСТИКА (езиковедски или литературоведски профил)

ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА (със засилено изучаване на руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / италиански език / китайски език / турски език)

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК (обучението в програмата е безплатно!)

ПРЕВОД ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ (с два чужди езика)

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (с един чужд език)

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ (с два чужди езика)

Анотации на програмите и подробна информация за формата на обучение, продължителността на обучение, условията за кандидатстване и дипломиране вж. ТУК: https://slovo.uni-plovdiv.net/magist-rski-programi

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

„АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА“

„АКУТАЛНА РУСИСТИКА“

„ЕЗИКОВО ОСИГУРЯВАНЕ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА“

„МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК“

Понеделник: 10,00 – 12,00; 14,00 – 16,00 часа

Вторник: 10,00 – 12,00; 13,30 – 14,30 часа

Сряда: 10,00 – 12,00; 14,00 – 16,00 часа

Четвъртък: 10,00 – 12,00 часа

Петък: 10,00 – 12,00 часа

Административен координатор: Радка Чобанова, Катедра по руска филология, кабинет 1, тел. 032 261 451; е-mail: rada.chobanova@gmail.com