Записване в магистърските програми с руски език (2022/2023 уч. год.)

Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че текат сроковете за подаване на документи и записване в магистърските програми на Филологическия факултет (до 15.10.2022 г.). Програмите, предлагани от Катедрата по руска филология, са:… Read more »

Покана за среща на първокурсниците с преподавателите от Катедрата по руска филология

Уважаеми колеги първокурсници, Добре дошли в Пловдивския университет! Радваме се, че сте избрали да получите своето висше образование в един от най-престижните български университети, с над половинвековна история и с… Read more »

Записване в магистърската програма „Методика на преподаването на руски език“

Уважаеми студенти, Предлагаме на Вашето внимание магистърската програма „Методика на преподаването на руски език“, чрез която можете да придобиете педагогическа правоспособност за преподаване на руски език в средното училище. Студентите,… Read more »

In memoriam

На 1 януари 2022 г. ни напусна доц. д-р Спаска Злачева-Кондрашова. Авторитетен учен и преподавател, възпитал поколения русисти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Спаска Злачева остави ярка следа… Read more »