Лекция на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

Уважаеми колеги, Катедрата по руска филология има удоволствието да Ви покани на лекция и среща разговор с изтъкнатия български лингвист със световна известност проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. Лекцията на тема… Read more »

Прием в магистърската програма „Методика на преподаването на руски език“

Програмата е предназначена за специалисти по руски език, завършили бакалавърска степен по специалностите Приложна лингвистика, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика и информационни технологии. Съгласно с чл. 68… Read more »

Резултати от ДИ

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ДАТА: 26.09.2023 г. № Факултетен № Оценка 1. 1903122002 2 2. 1903122014 4 3. 1903801004 5 4. 1903581010 2

In memoriam

С прискърбие съобщаваме, че на 21 юни 2023 г. ни напусна доц. д-р Елена Атанасова Томова (1948 – 2023) Доц. Елена Томова обичаше Пловдив, Пловдивския университет и своите студенти и… Read more »

„Не се гаси туй, що не гасне“

И тази година отличниците от състезанието за знаещи зрелостници „Я знаток русского языка“, които понастоящем са студенти филолози – връчиха наградни грамоти на участниците, поздравяваха отличниците и учителите, „виновни“ за… Read more »

Доц. д-р Николай Нейчев придоби научната степен „доктор на науките“

На 31 март 2023 г. се състоя заключителното заседание на научното жури, което присъди на доц. д-р Николай Михайлов Нейчев научната степен „доктор на филологическите науки“. Членове на журито бяха… Read more »

Състезанието за средношколци в Езикова гимназия „Иван Вазов“

На 20 март 2023 г. средношколците от ЕГ „Иван Вазов“ демонстрираха знания и творчество в Състезанието за зрелостници, традиционно провеждано под квесторството на студенти филолози, отличници от Състезанието. Второкурсничката Жанета… Read more »