Daily Archives: 01.07.2017

Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД на БОРЯНА ТЕНЧЕВА ТЕНЧЕВА на тема: ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ В РЕКЛАМНИТЕ ТЕКСТОВЕ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ РУСКИ ЕЗИК В СЪПОСТАВКА С… Read more »