Daily Archives: 21.05.2020

Становище на КС за провеждане на дистанционен изпит по ПКРЕ

ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ПКРЕ (уч. 2019-2020, II семестър) Извънредната ситуация позволи известна свобода на преподаване – избор на платформа, облекчение или трансформации на компоненти. Справедлива обаче е позицията… Read more »